Sopimusehdot

1. yleiset ehdot

Sortimo Tuotetilaus on tilausjärjestelmä (jäljempänä palvelu, järjestelmä) Suomen Autokaluste Oy:n (y-tunnus: 1985271-3) maahantuomille tuotteille. Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Suomen Autokaluste Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

Suomen Autokaluste Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka on esitetty tällä sivulla.

Suomen Autokaluste Oy ei vastaa toimituksessa tai palvelun käytössä ilmaantuvasta ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, johon Suomen Autokaluste Oy ei voi vaikuttaa tai kohtuullisin keinoin korjata. Näihin lukeutuu luonnonesteet, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, teknologiset häiriöt ja muut sellaiset esteet, jota Suomen Autokaluste Oy ei voi voittaa. Suomen Autokaluste Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

2. Asiakas

Suomen Autokaluste Oy myy Sortimo International GmbH:n (jäljempänä tehdas) valmistamia tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille (jäljempänä kuluttaja) sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat tuotteita ammatilliseen käyttöön Suomessa.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

Yritysasiakkaiden ja Suomen Autokaluste Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä henkilötunnuksen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa laskutusosoite.

Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua järjestelmään ja Suomen Autokaluste Oy:n edustajan hyväksyttyä sen.

2.1. TIETOSUOJA

Asiakkaiden tiedot tallennetaan Suomen Autokaluste Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon.

Sortimo Tuotetilaus saattaa käyttää evästeitä (eng. Cookies) parantamaan palvelua ja siihen kuuluvaa käyttäjäkokemusta. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka palvelu tallentaa käyttäjän kiintolevylle.

3. Tuotteet ja hinnasto

Palvelussa esitetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä toimituskuluja, ellei toisin ole mainittu. Hyllystöjen hinnat sisältävät asennuksen ajoneuvoon jälleenmyyntiverkostoomme kuuluvissa palvelupisteissä. Suomen Autokaluste Oy ei ole vastuussa palvelussa esiintyvistä selvistä hintavirheistä. Tuotteet myydään aina tehtaan asettamaan hinnastohintaan. Mikäli palvelussa esiintyy hinnastosta poikkeavia virheitä, on Suomen Autokaluste Oy velvollinen ilmoittamaan niistä asiakkaalle ennen kauppasopimuksen syntyä. Kiinteät hinnastot ovat ladattavissa Sortimo.fi sivuilta. Suomen Autokaluste Oy pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. Palvelua ei ole tarkoitettu jälleenmyyjille.

4. Maksuehdot

Sekä yritys- että yksityisasiakkaille toimitetaan tilauksesta lasku asiakkaan toimittamien ja asiakasrekisteristä löytyvien tietojen perusteella. Laskussa esiintyvä eräpäivä on 7 päivää laskun luontipäivämäärästä ja viivästyskorko on korkolain mukainen 8,5%.

Uusissa asiakkuuksissa tuotteet toimitetaan laskun maksamisen jälkeen. Vanhoille asiakkaille voidaan soveltaa erillisessä sopimuksessa määrättyä maksuaikataulua.

Suomen Autokaluste Oy voi henkilötietolain perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun laiminlyönnistä, mikäli maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n mukaisesta asiakkaasta riippumattomasta syystä.

5. Toimitus

Tilauksen tuotteet toimitetaan Matkahuollon rahtipalveluna tai erillisellä sopimuksella noutotuotteena. Asiakas on velvollinen kustantamaan kuljetuksesta aiheutuvat lisäkulut.

Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 2-5 työpäivää automaattisen tilausvahvistuksen lähettämisestä. Kuljetusaika on yleensä 1-2 arkipäivää. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

Uusissa asiakkuuksissa tilaus lähetetään asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen maksusuorituksen tapahduttua. Jatkuvissa asiakkuuksissa voidaan soveltaa erillisessä sopimuksessa määrättyä maksuaikataulua.

Toimitusaika-arviot laaditaan tehtaan ja/tai kuljetuksesta vastuussa olevan osapuolen antamien tietojen perusteella. Suomen Autokaluste Oy ei ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolella tapahtuvien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

6. Palautusoikeus

Myymälästä ostetuille tuotteille myönnetään kuluttajakauppasuhteissa 32 vuorokauden rajoitettu palautusoikeus. Kauppahinta palautettaan lahjakortille, joka on voimassa vuoden ajan. Tuotteen tulee olla käyttämätön ja avaamattomassa alkuperäisessä pakkauksessaan.

Etämyynnissä käyttämättömillä tuotteille on kuluttajasuojalain 6. luvun mukainen 32 vuorokauden palautusoikeus. Lain tarkoituksena on antaa kuluttajalle oikeus tutustua tuotteeseen niin kuin se on mahdollista myymälässä. Suomen Autokaluste Oy myöntää asiakkaalle lain hengen mukaisesti oikeuden tutustua pakkauksen sisältöön. Tuotepakkauksen avaaminen tulee suorittaa yleistä varovaisuutta noudattaen.

Pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Tuotteiden ympärille tulee laittaa vähintään 10 cm pehmustetta. Suomen Autokaluste Oy suosittelee käyttämään aina tuotteen alkuperäistä pakkausta, jonka valmistaja on suunnitellut tuotteen turvalliseen kuljettamiseen. Suomen Autokaluste Oy on velvoitettu maksamaan kuluttajansuojalain mukaisesti tuotteet palautuksesta aiheutuvat kustannukset.

Suomen Autokaluste Oy ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta.

Suomen Autokaluste Oy pidättää oikeuden periä kustannukset asiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty aiheetta tai sopimusehtojen vastaisesti. Asiakkaalta peritään Suomen Autokaluste Oy:n käsittely- ja postituskulut.

Yritysasiakkaiden tilaamille Sortimo lisävarusteille Suomen Autokaluste Oy myöntää rajoitutetun 32 vuorokauden palautusoikeuden. Palautetun tuotteen tulee olla käyttämätön ja avaamattomassa myyntipakkauksessa. Palautusoikeus ei koske Sortimo hyllystöjä.

7. Takuu ja virhevastuu

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Ostaja on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.

8. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Suomen Autokaluste Oy pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

8.1. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA OIKEUSPAIKKA

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asiakas voi nostaa tästä velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Suomen Autokaluste Oy:tä vastaan joko Suomen Autokaluste Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Suomen Autokaluste Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Vastuun jakautuminen yrityskaupassa

Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisena kuin ne ovat. Suomen Autokaluste Oy ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksestä. Suomen Autokaluste Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Yrityskäyttöön hankitun tuotteet takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Suomen Autokaluste Oy:n vastuun.

Suomen Autokaluste Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Suomen Autokaluste Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Suomen Autokaluste Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Suomen Autokaluste Oy:n sopimusehtojen kanssa.

9.1. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli tuotteen toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta ajankohdasta, eikä puutetta korjata asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa, ja jos kyseessä ei ole Suomen Autokaluste Oy:lle ylitsepääsemätön syy, on yritysasiakkaalla oikeus purkaa ostosopimus.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana Suomen Autokaluste Oy:stä johtumattomista syistä, on Suomen Autokaluste Oy:llä oikeus purkaa kauppa.

Suomen Autokaluste Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa tämän sopimuksen kohdassa 1. YLEISET EHDOT esitetyn kaltaisen ylivoimaisen esteen tai ei kykene sitä voittamaan.