Mitkä menetelmät?

Lean-johtaminen ja 5S ovat nykyisen yritysmaailman keskeisiä käsitteitä. Kyseessä on kaksi ajattelumallia, joiden kummankin tarkoituksena on tehostaa yrityksen toimintaa. Lean on prosessijohtamisen filosofia, jossa yritystä ja sen prosesseja johdetaan kokonaisvaltaisesti. Lean-ajattelussa pyritään torjumaan turhaa työtä ja ylimääräistä resurssien käyttöä. Ajatus on yrittäjälle tietenkin itsestään selvä, mutta sen sisäistäminen pitkäjänteisesti yrityksen johtamis- ja toimintakulttuuriin lienee se hankalin työ.

5S (Sort – Lajittelu, Set in order – Systematisointi, Shine – Siivous, Standardize – Standardisointi ja Sustain – Seuranta) on työpaikan järjestämiseen ja työmenetelmien standardisoimiseen kehitetty menetelmä. Siinä pyritään laittamaan työympäristö työn tehokkuuden kannalta optimaaliseen järjestykseen. Kun tehokkuus ja työympäristön järjestelmät laitetaan kuntoon 5S-metodin mukaan, myös siisteys, viihtyvyys ja turvallisuus paranevat automaattisesti. 

Yhdistäen näitä kahta filosofiaa voidaan ajatella, että 5S -metodi on työkalu, jolla yritykseen saadaan tuotua Lean-johtamisen malli. 

Entä se putkimies?

Sopivatko johtamisfilosofiat vain liikkeenjohdon konsultin PowerPointille, vai voiko kolmen putkiasentajan yritys saada niistä jotain irti? Sortimon viesti on selkeä. Pienempikin putkifirma – tai mikä tahansa yritys – saa varmasti toimintaansa tehostettua, jos esimerkiksi työpaikan järjestäminen toteutetaan 5S:n mukaan.

Putkimiehet suhaavat työssään työmaiden, taloyhtiöiden ja tehtaiden väliä. Työkalut, varaosat, kypärät ym. kulkevat mukana pakettiautossa. Tässä kohdassa me Sortimolla tulemme mukaan työntekijöiden arkeen.

Sortimo on maailman johtava hyötyautojen varustaja, joka tarjoaa liikkuvalle työlle puitteet. Sortimo tunnetaan laadukkaista säilytysjärjestelmistä, kuten hyllyistä, laatikostoista ja salkuista. Sortimon tuotteet ovat pitkäikäisiä, ja se on tunnettu ja luotettava toimija kaikkialla maailmassa.

Uudella SR5-varustelujärjestelmällä Sortimo on tullut vielä kokonaisvaltaisemmin auton käyttäjien ja yritysten avuksi. Järjestelmä on aivan uudella tavalla muunneltava, kevyt ja käytännöllinen. Lisäksi Sortimolla on nyt työkalut myös tilanteeseen, jossa hyötyauto jää pois, mutta työ on edelleen liikkuvaa. SR5-järjestelmä ja MySortimo-nettipalvelu on kehitetty 5S-metodin työkaluiksi. Jokainen yrittäjä voi nyt toteuttaa 5S-menetelmää konkreettisesti järjestämällä työntekonsa puitteet tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Millaisia työkaluja Sortimo sitten tarjoaa 5S-metodin toteuttamiseen liikkuvassa työssä?

Sort – Lajittelu

Uuden MySortimon merkintätyökalun avulla voidaan listata varaosat ja työkalut. Tämä on ensimmäinen askel siihen, että vain käytettävät tuotteet ovat mukana. Ylimääräiset jätetään pois, jolloin ne eivät kuluta resursseja, kuten tilaa tai aikaa.

Set in order – Systematisointi

Tarvittaville tavaroille saadaan merkittyä paikat Sortimo SR5 -hyllyyn. MySortimon merkintätyökalulla voidaan merkitä jo suunnitelmaan valmiiksi paikat eri tuotteille. Tällöin auton varusteluun tulee Sortimolta valmis järjestelmä, jossa kaikille osille on merkitty oma paikka. Järjestelmä nopeuttaa tuotteiden etsimistä ja helpottaa varaston hallintaa ja inventointia. Jos autoa käyttää joku toinen asentaja, hänen on myös helppo löytää hyllyistä tarvitsemansa. Lisäksi voimme miettiä, mitkä työkalut tai varaosat ovat eniten käytössä ja sijoittaa ne esimerkiksi ovien läheisyyteen, ettei auton takatilaan tarvitsisi nousta turhaan. SR5-järjestelmä tarjoaa parhaan mahdollisuuden sijoittaa hyllyjä ja laatikoita pienempään tilaan ja lähemmäs ovia. Näin pääsemme tehokkaampaan ja vähemmän aikaa kuluttavaan työskentely-ympäristöön.

Shine – Siivous

Kun tavarat ovat paikoillaan, eivätkä turhaan pyöri tiellä, on helpompi pitää auto siistimpänä. Siisti työympäristö lisää työviihtyvyyttä ja myös työturvallisuutta.

Standardize – Standardisointi

Kun tarvikkeet ja työkalut ovat helposti löydettävissä ja hallinnoitavissa, tulee mahdolliseksi luoda yhteisiä toimintatapoja yritykselle. Voidaan sopia vaikka auton kyydissä olevan varaston inventoinnista tietyin väliajoin, jolloin ei tule turhia tukkukeikkoja eivätkä tavarat lopu kesken työkeikan.

Sustain – Seuranta

Sortimo SR5 -hyllyjärjestelmä ja MySortimo-nettialusta antavat meille mahdollisuuden luoda kokonaisvaltaisen Lean-johtamisfilosofian mukaisen työympäristön 5S-metodia käyttäen. Tämä viimeinen S eli Seuranta on paljon helpompi toteuttaa, kun näillä edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen työympäristö on mitattavassa kunnossa varaston, siisteyden, työvaiheiden ja turvallisuuden osalta.

Kaikki tämä tietenkin tähtää mahdollisuuteen tehdä työ halvimmalla mahdollisella hinnalla. Kuluja karsii ennen kaikkea tehokas työskentely. Suomen korkean palkkatason takia tehokas työskentely on keskeinen osa Lean-johtamista. Myös tavaran hallinnan kuluja voidaan vähentää, kun tavaroita ei huku eikä rikkoudu eikä turhaa työaikaa kulu niiden etsimiseen. Sortimo antaa eväät tehokkaaseen, viihtyisään ja turvalliseen liikkuvaan työhön. Ja jos autojen määrä on isompi, on säästökin isompi.