Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 18.10.2023

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Autokaluste Oy
Y-tunnus 1985271-3
Konetie 8, 04300 Tuusula
FINLAND

2. Rekisteriasioista vastaava
Lauri Forsström
lauri.forsstrom@sortimo.fi
0400550891
Konetie 8, 04300 Tuusula

3. Rekisterin nimi
Suomen Autokaluste Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Suomen Autokaluste Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, laskutukseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, tilausten käsittelyyn ja tilausten toimittamiseen, sekä markkinointitarkoituksiin ja muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti
– yritys

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Suomen Autokaluste Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Suomen Autokaluste Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Tarkastus- ja poisto-oikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää poistamaan hänestä rekisteröidyt tiedot. Tarkastus- ja poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Lauri Forsström, Suomen Autokaluste Oy, Konetie 8, 04300 Tuusula
tai lauri.forsstrom@sortimo.fi